Lời dạy của đức Khổng Tử – Giá trị cốt lõi của đạo đức.

0
18
Khi đến với mỗi gia đình người Việt, tôi bắt gặp khá nhiều gia đình treo bảng “LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ”, đọc kỹ và suy ngẫm thấy lời dạy về đạo đức thật giản dị mà sâu sắc. Xin trích đăng toàn văn nội dung này để trải nghiệm giá trị cốt lõi về đạo đức của người xưa, ngẫm thế sự hôm nay:
Lời dạy của đức Khổng Tử – Giá trị cốt lõi của đạo đức
Hình hài của mẹ của cha.
Trí khôn đời dạy, đói no tự mình.
Sang hèn trong kiếp nhân sinh.
Buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi.
Không hơn hãy cố gắng bằng người.
Cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh.
Có chí thì ham học.
Bất chí thì ham chơi.
Trí khôn tạo nên người.
Đức nhân tìm ra bạn.
Thành đạt nhờ đức dày.
Làm nên nhờ có thầy.
Đủ đầy nhờ có bạn.
Gái ngoan nhờ đức hạnh.
Trai mạnh nhờ lực cường.
Tươi đẹp lắm người thương.
Lực cường nhiều kẻ mạnh.
Dễ thích nghi thì sống.
Xem thêm:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here