Phỏng vấn truyền cảm hứng

Xin chào bạn! Bạn có câu chuyện mong muốn được chia sẻ, kết nối với mọi người hãy liên hệ với Viết bài giúp bạn chấm com
Chia sẻ câu chuyện, công việc của bạn là cách tạo cảm hứng tốt nhất đến mọi người!

Hoạt động phỏng vấn

Mục đích truyền cảm hứng đến nhiều người về công việc viết blog, kinh doanh online và tạo thu nhập từ internet là một dịch vụ, truyền động lực cuộc sống đến mọi người.

Viết bài giúp bạn sẽ thực hiện Hoạt động phỏng vấn theo các dạng sau:

  • Phỏng vấn qua bài viết ghi chép lại thông tin cốt yếu của người phỏng vấn.
  • Phỏng vấn qua file ghi âm, Trì sẽ cut lại những đoạn phỏng vấn hay nhất chia sẻ đến cộng đồng
  • Phỏng vấn video, ghi lại hình ảnh phỏng vấn của bạn để chia sẻ đến mọi người

Trì đam mê viết lách và mong muốn chia sẻ công việc nghề viết đến mọi người thông qua các tấm gương kinh doanh trên internet, động lực sống của các bạn thành công đến mọi người. Vì vậy qua blog Vietbaigiupban.Com ngoài mục tiêu hướng dẫn mọi người viết blog chuyên nghiệp để ghi lại hành trình bản thân, công việc, cũng như có thể có thêm nguồn thu nhập từ trên mạng thì Trì rất mong muốn truyền cảm hứng đến nhiều người khác qua câu chuyện thành công của bạn. 

=> Xem các cuộc phỏng vấn Ngọc đã thực hiện tại chuyên mục Podcast 

Chia sẻ câu chuyện với nhiều người khác thì có thể hợp tác với Vietbaigiupban.Com qua phương thức phỏng vấn.