Quay phim sự kiện hội thảo Full và tin tức

0
21

Quay phim sự kiện hội thảo Full và tin tức

Diễn đàn “Xúc tiến xây dựng mạng lưới giám sát độc lập sự thay đổi rừng (FCIM) khu vực Bắc Trung Bộ”

Diễn đàn “Xúc tiến xây dựng mạng lưới giám sát độc lập sự thay đổi rừng (FCIM) khu vực Bắc Trung Bộ”.

Ngày 25/8, Tại TP Vinh tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình Diễn đàn “Xúc tiến xây dựng mạng lưới giám sát độc lập sự thay đổi rừng (FCIM) khu vực Bắc Trung Bộ”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here