Văn hoá khôn lỏi

0
11

Văn hóa ứng xử trong xã hội văn minh hội nhập là cả một quãng đường dài cần phải học hỏi, tiếp thu và không ngại phá bỏ những tư tưởng lạc hậu, hẹp hòi, bảo thủ. “Chân thành là sự khôn ngoan cao cấp” – Văn hoá khôn lỏi cần tránh là điều chúng ta cần thực hiện.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here